Garcinia Cambogia

Är du intresserad av att äta nyttig mat och hålla en hälsosam vikt? Då har du kanske redan hört talas om Garcinia Cambogia, den gröna, pumpaformade frukten från Asien! Frukten har under senare år tagit västvärldens hälsointresserade med storm, och diskuterats på allt från amerikanska TV-serier som ”the Doctors” och ”Doctor Oz” till Youtube-are i Norden. Vissa får Garcinia att framstå som mirakelmedlet för den som enkelt vill gå ner ett par kilo, medan andra påstår att fruktens effekter egentligen inte är något annat än vilseledande marknadsföring. Vilket är det då som stämmer? Nedan undersöker vi saken!

 

Vad är Garcinia Cambogia?

Malabar tamarind, som frukten också kallas, var tidigare bara den mindre kända kusinen till mangostanen, som länge varit en populär frukt i Asien. Men nu pratas det mycket om ett kosttillskott som innehåller fruktens extrakt, vilket gjort frukten känd under det vetenskapliga namnet Garcinia Cambogia. Frukten är numera ett välkänt fenomen på grund av sin påstådda förmåga att minska aptiten och hjälpa till med viktminskning.

Garcinia, som även är känd som gamboogefrukt (kärt barn har många namn!) växer främst i Indonesien, sydvästra Indien och Myanmar. Den är grön medan den växer, men mognar till en röd eller orangeaktig frukt, och har ungefär samma storlek som en apelsin, samtidigt som den har samma form som en pumpa. När frukten mognat ser den verkligen ut som en pumpa i miniatyr! I Asien är frukten verkligen ingen nyhet; de torkade frukterna har länge använts vid tillagning av chutneys och curry, och ibland även som ett hjälpmedel vid magbesvär. Däremot skedde en dramatisk vändning i slutet av 1960-talet, när forskare identifierade att frukten innehåller ett ämne som kallas hydroxycitrisk syra, eller HCA, som tycks vara bra för den som vill gå ner ett par kilo.

Eftersom det kan vara svårt att hitta och äta rätt mängder av frukten finns det numera en mängd kosttillskott som innehåller Garcinia Cambogia extrakt. Det man är ute efter är HCA-syran, som enligt en del verkar minska aptiten och förhindra fettlagringar. Om man ska tro på marknadsföringen så gör de här kosttillskotten att du går ner i vikt utan någon som helst ansträngning. Den kände TV-läkaren Mehmet Oz hävdade under ett av sina avsnitt år 2012 att Garcinia-extrakten är perfekt för den som enkelt vill lösa problemet med kroppsfett - ett ganska vågat påstående, med tanke på vad forskare kommit fram till under åren.

I bland annat USA var det en stor hysteri kring Garcinia Cambogia och viktnedgång där den ena reklamfilmen efter den andra försökte få produkten att kännas som ett underverk. Frågan är hur mycket sanning det ligger i deras påståendet...

Hur fungerar Garcinia Cambogia?

Core Garcinia Cambogia

Garcinia Cambogia sägs kunna minska aptiten: En bidragande orsak till viktminskning

Det finns en hel del studier som gjorts under senare år, och de har bland annat visat att HCA verkar kunna stoppa ett enzym som förvandlar socker till fett, vilket ju låter bra. Som vi nämnt tidigare är HCA den intressanta substansen i det här fallet, och den utgör också den aktiva beståndsdelen i fruktens skal. HCA har under olika studier visat sig kunna öka fettförbränningen och minska aptiten, två faktorer som naturligtvis är av betydelse för viktminskning. Den verkar blockera ett enzym som kallas adenosintriphosphat-citratlyas, som kroppen använder för att tillverka fett.

HCA ökar även serotonin-nivåerna i hjärnan, vilket kan ta bort hungerkänslan. På det sättet kan garcinia vara till hjälp för den som vill gå ner i vikt. Samtidigt har de allra flesta studierna utförts på djur eller i provrör, vilket innebär att resultaten inte är helt säkra. Eftersom forskarna gjort ytterst få tester på människor kan vi inte med säkerhet veta vilken effekt kosttillskotten har på den mänskliga organismen.

Vad finns det för fördelar med Garcinia Cambogia?

De viktigaste fördelarna är följande:

 • minskad aptit
 • minskat sockersug
 • förbättrat humör
 • starkare stimulans till fysiskt aktivitet
 • förbättrade tarmrörelser
 • ökad energi och koncentration
 • stabiliserade blodsockernivåer
 • reducerad ledvärk
 • förbättrade kolesterolnivåer

 

Viktminskning

Ett flertal studier har visat att Garcinia Cambogia faktiskt kan hjälpa till med både viktminskning och andra hälsofrågor som nämns ovan, men fruktens effektivitet är oftast varken särskilt stark eller konsekvent. Som tidigare nämnts tyder forskningen på att HCA verkar genom att blockera ett visst enzym som bidrar till bildandet av fettceller. Men studier som jämför fruktens effekter har visat att effekten är ytterst liten, och att kosttillskotten bara kan resultera i en viktminskning på upp till ungefär ett kilo. De här resultaten publicerades i Journal of Obesity redan år 2011, men sedan dess har forskare fortsatt att studera frukten och dess potentiella effekter.

Se även: Chlorella - Nyttigt och främjar viktminskning 

ga ner i vikt

Garcinia Cambogia används av många människor mot viktnedgång. För att det ska fungera krävs dock fler insatser

När man jämförde personer som tagit Garcinia Cambogia-extraktet med personer som inte gjort det såg man väldigt små skillnader mellan de olika personernas vikt. Dessutom var det inte ens möjligt att dra slutsatsen att det var frukten som orsakade viktminskningen i fråga. Meta-analysen som gjordes granskade resultat från olika tester, där en del fick sockerpiller istället för aktiva ingredienser, för att se den eventuella placebo-effekten och hur den förhåller sig till personerna som tagit piller med aktiva ingredienser.

Resultaten visade att personerna som tagit de aktiva pillren på 1500 mg i 12 veckor faktiskt haft en större viktminskning än de som tagit sockerpiller, men skillnaden var inte särskilt stor. Däremot tydde undersökningen på att en hel del av personerna som tagit aktiva piller fått gastrointestinella biverkningar; biverkningarna var dubbelt så vanliga hos dem som tagit HCA jämfört med dem som tagit placebo-preparatet. Resultaten från olika viktminskningsstudier som involverar garcinia har överlag varit mycket blandade. Vissa studier har visat på en signifikant minskning av fettmassa i HCA-gruppen jämfört med placebo-gruppen. Dessutom har vissa studier rapporterat en signifikant minskning av fettsyror och totala fettområden i HCA-gruppen jämfört med placebo-gruppen, medan andra studier inte fann någon väsentlig skillnad mellan de två grupperna.

Minskad aptit

Studier har också visat på möjligheten att HCA som finns i Garcinia Cambogia kan bidra till att minska aptiten genom att öka produktionen av neurotransmittorn serotonin, som är förknippad med lugna och glada känslor (och därför ibland även aptitdämpning och minskat sockersug). Djurstudier visar att frukten också kan bidra till att öka energiförbrukningen. Däremot bör man vara medveten om att detta inte är fallet hos alla människor, och det finns andra, potentiellt mindre riskabla sätt att hantera din aptit och öka serotoninproduktionen, bland annat genom att äta balanserade måltider med hög proteinhalt och hälsosamma kolhydrater. Det traditionella rådet att äta hälsosamt och röra på sig är aldrig fel.

Lägre kolesterol

Det finns visst stöd i forskning som tyder på att Garcinia Cambogia skulle kunna förbättra kolesterolhalten och sänka höga triglycerider. Frukten kan också hjälpa till att höja "bra" kolesterol, vilket ju är en välkommen aspekt. Däremot är preparatet kanske inte helt säkert att använda för en del av dem som redan tar mediciner som påverkar kolesterolet. Dessutom är fruktens positiva effekter på kolesterol inte så starka eller tillförlitliga.

Studier har kommit fram till att garcinia inte har någon betydlig effekt på antropometriska parametrar, REE, triglycerider eller glukosnivåer. Däremot kan frukten ha en liten effekt på sänkningen av kolesterol. Samtidigt som detta är en bra nyhet ska man ha i åtanke att det också finns många andra naturliga sätt att förbättra kolesterolhalten, bland annat genom att träna och äta mer fibrer från grönsaker, bönor, frön och nötter.

Läs mer: Vetegräspulver kan sänka ditt höga kolesterol

Stabiliserat blodsocker

hjarta och ett stetoskop

Garcinia Cambogia sägs ha flera positiva effekter men det finns även risk för bieffekter.

Vad gäller fruktens inverkan på blodsockernivån finns det faktiskt bevis som tyder på att Garcinia Cambogia kan hjälpa till att kontrollera blodsockret genom att förbättra hur cellerna tar upp glukos som ska användas till att ge kroppen energi. Frukten kan förbättra viktminskningen genom inhibering av vissa enzymer i bukspottskörteln, förändringar i intestinala substanser och förändringar i fettsyrasyntesen, vilket skulle kunna ändra hur kolhydrater metaboliseras. 

Dessutom kan Garcinia Cambogia eventuellt hjälpa kroppen att reagera bättre på insulin, även om det också kan öka risken för lågt blodsocker hos vissa. Om man har eller har haft blodsockersvängningar, är diabetiker eller tar mediciner som förändrar insulinets effekter kan frukten få blodsockret att falla farligt lågt. Även om detta inte verkar hända hos alla som tar garcinia är det ändå något man bör ha i bakhuvudet och ta upp med sin läkare.

Se även: Spirulina hjälper dig att stabilisera ditt blodsocker

Potentiella biverkningar

Medan vissa människor hävdar att de inte upplever några biverkningar alls från att använda garcinia, har andra upplevt raka motsatsen. En särskilt problematisk biverkning av garcinia-extrakt är att det har bidragit till att en del hamnat på sjukhus med leverfel, och vissa har till och med behövt akuta levertransplantationer.

Transplantation Center på Mayo Clinic i USA rapporterde 2016 att miljontals amerikaner regelbundet använder växtbaserade kosttillskott, ofta i pillerform, utan att vara medvetna om deras potentiellt farliga effekter. Många växtbaserade piller som marknadsförs som nyttiga kosttillskott kan i själva verket leda till hepatotoxicitet och akuta leverskador. Det är därför oerhört viktigt att man först rådfrågar en läkare innan man böjar ta kosttillskott -särskilt om de köpts på internet.

Just preparat som innehåller garcinia-extrakt är inte särskilt välreglerade, vilket kan göra det svårt för konsumenten att veta vilken dos som egentligen är säker att ta. En del tillverkare rekommenderar höga doser, exempelvis en tablett före varje måltid i åtta till tolv veckor. Planerar man att ta så pass höga doser är det särskilt viktigt att rådfråga en expert först.

Andra vanliga biverkningar kan vara följande:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Illamående eller diarré
 • Hudutslag
 • Lägre immunförsvar
 • Torr mun

En annan aspekt man bör tänka på om man tar garcinia-preparat är huruvida det kan reagera med andra kosttillskott och särskilt läkemedel. Trots att preparatet skulle kunna hjälpa dig på ett effektivt och oproblematiskt sätt rekommenderar vi starkt att du talar med en läkare innan du börjar ta garcinia-extrakt, särskilt om du är gravid eller går på någon form av läkemedel. Som med allt annat kommer man långt och undviker onödiga risker om man använder sunt förnuft.

Garcinia Cambogia kan vara särskilt problematiskt vid följande:

 • befintliga fall av lever- eller njurskador
 • graviditet eller amning
 • diabetesmediciner och insulin
 • mediciner för astma eller allergier
 • järntillskott
 • blodförtunnande läkemedel
 • smärtstillande medel
 • läkemedel som sänker kolesterol
 • mediciner som används för att kontrollera psykiska störningar som ångest och depression

Var kan man köpa Garcinia Cambogia?

Det finns en mängd olika preparat som påstås innehålla Garcinia Cambogia extrakt, och naturligtvis kan man enkelt hitta en hel del på internet. Vi rekommenderar däremot att du köper preparatet från en reglerad hälsokostbutik eller liknande, och gärna en sådan där butikspersonalen har kunskap om produkterna.

Ett tips är att fråga på apoteket om de har några produkter med garcinia-extrakt, eftersom alla deras produkter bör vara reglerade och därför också vara ett säkrare alternativ. I listan längst upp på sidan ser du 3 av de produkter som vi rekommenderar. Dessa säljs via svensktkosttillskott. 

Slutsats

Hur ska vi då resonera? Är Garcinia Cambogia ett mirakelmedel eller en bluff? Efter undersökningen ovan kan vi nog dra slutsatsen att frukten varken är det ena eller det andra. Som de allra flesta produkter som marknadsförs som den enkla lösningen på komplexa problem kan vi dra slutsatsen att garcinia inte är något mirakelmedel. Samtidigt kan vi inte heller påstå att den är en bluff, eftersom de flesta ätbara frukter i naturen innehåller nyttiga vitaminer och mineraler som gynnar hälsan.

I det här läget är det klokast att hålla oss till det typiskt svenska resonemanget att lagom är bäst. Även om en stor del av forskningen visar att frukten har vissa positiva egenskaper, så visar den samtidigt att garcinia kan innebära risker för levern, för gravida kvinnor, för diabetiker och så vidare. Trots att garcinia innehåller vissa nyttiga ämnen som till viss del kan hjälpa en del människor att bland annat gå ner i vikt, så finns det även vissa risker med att konsumera frukten eller kosttillskotten dagligen. Vi rekommenderar därför att du bokar tid hos en läkare innan du ger dig på äventyret att testa preparaten, speciellt de som säljs på internet. Ta inga onödiga risker!

johan karlsson
Johan Karlsson
Expert inom kost och hälsa
Senast Uppdaterad: 2020-03-11 13:09:29

Ge din syn på Garcinia Cambogia
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu